EDU 2 - GPR in road surveys in practise - Maatutkauksen soveltaminen käytännössä tiestömittauksissa

November trainings schedule 2011

16 - 17 November EDU 2 in Bodo Norway: GPR in road surveys in practise
28 - 29 November EDU 2 in Rovaniemi Finland. GPR in road surveys in practise
28 - 29 Marraskuuta EDU 2 koulutus Rovaniemellä: Maatutkauksen soveltaminen käytännössä tiestömittauksissa.

Esite Rovaniemellä pidettävästä EDU2 -koulutuksesta.

EDU 2 sisältö ja aikataulu.

EDU 2 luentoaineisto / EDU 2 handouts
Day 1-2 lessons 1-18


EDU 1

January trainings schedule 2012

Extra EDU 1 (one day session) will be organized in the beginning of 2012. More information will be presented later on.


February trainings schedule 2011

8 - 9 February GPR procurement training (EDU1) in Luleå, Sweden.
10 February Seminar/workshop on recomendations Luleå, Sweden.
11 Febryary Project STC meeting, Luleå, Sweden.

March trainings schedule 2011

15 - 16 March GPR procurement training (EDU1) in Bodo, Norway.
21 - 22 March GPR procurement training (EDU1) in Rovaniemi, Finland.
21 - 22 Maaliskuuta EDU1-koulutus: Maatutkaus tiestötutkimuksissa – menetelmän perusteet ja käytännön sovelluskohteet

Esite Rovaniemellä pidettävästä EDU1 -koulutuksesta

EDU1:n sisältö ja aikataulu

EDU1 Luentoaineisto / EDU1 handouts
Day 1 lesson 1
Day 1 lesson 2
Day 1 lesson 3
Day 1 lesson 4
Day 1 lesson 5
Day 1 lesson 6
Day 1 lesson 7
Day 1 lesson 8
Day 1 lesson 9
Day 2 lesson 10
Day 2 lesson 11
Day 2 lesson 12

 

Login